Etablering

Bli en del av Mister York

Mister York AB är intresserade av samarbeten med fastighetsägare, mäklare och andra aktörer inom fastighetsbranschen som har ett läge att erbjuda som uppfyller de kraven Mister York AB ställer. Vi är intresserade av båda nybyggnation med hyreskontrakt eller arrendekontrakt där vi bygger vårt koncepthus, men även intresserade hyra av befintlig byggnad. 

Mister York är intresserad av etablering av fristående Drive Thru byggnader. 

Parametrar för sökta platser:

- Tomtarea över 2000 kvm

- Minst + 20 000 bilar ÅDT på väg intill  

- Handelsplatser i närheten 

- Tankstationer och annan servicehandel i närheten 

- 40 000 invånare i upptagningsområdet 

- Enkel möjlighet att göra avfarter från huvudvägarna, - med god exponering och sikt.

Parametrar för överlåtelse av hyreskontrakt avseende befintlig fristående byggnad: 

  • Minimum 250m2 fristående hus
  • Minimum 25 dedikerade parkeringsplatser 
  • Minmiun 50 invändiga sittplatser och 20 utvändiga sittplatser 
  • Minimum plats för 10 bilar väntades i Drive Thru kö 
  • Att byggnaden är placerad så den uppfyller flera av de parametrar vi söker efter 

etablering@misteryork.se